Gwarancja i zwroty

Produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją producenta.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Na produkty zakupione w sklepie wystawiany jest paragon, lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.

Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.). Reklamacja może być złożona drogą mialową  hunter@huntersteel.pl lub listownie na adres HUNTERSTEEL Stare Koluszki 23 a, 95-060 Brzeziny. Nabywca nie będący konsumentem może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Klient, który złożył reklamację, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca rozpoznaje reklamację konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu.

W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, nastąpi naprawa towaru lub wymiana na nowy. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kosztów zakupu produktu w przypadku niemożności naprawienia produktu lub braku asortymentu na wymianę. Pokrywamy koszt wysyłki do klienta naprawionego lub nowego produktu oraz zwracamy koszt przesyłki produktu do nas, jeżeli reklamacja była uzasadniona.

Rękojmia za wady produktu nabytego przez Nabywcę nie będącego konsumentem jest całkowicie wyłączona.

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W celu odstąpienia od umowy zawartej a odległość koniecznym jest złożenie stosownego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia dostawy zamówionego Produktu.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres HUNTERSTEEL, Stare Koluszki 23 a, 95-060 Brzeziny lub mailowo na adres e-mail: hunter@huntersteel.pl.

Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt i ryzyko Klienta.